Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma Elburg-Smit B.V. ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe

Elburg-Smit B.V.
Wasbeekerlaan 12
2171 AE Sassenheim
Numer telefonu +31 (0) 252 261 300
Strona internetowa https://elburgsmit.com
Numer wpisu do Izby Handlowej 28103694

Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności było aktualizowane ostatnio dnia 1 lutego 2019 r.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Firma Elburg-Smit B.V. przetwarza dane osobowe w ramach świadczenia usług bądź w przypadku, gdy osoba zainteresowana sama je udostępni. Poniżej znajduje się wykaz danych osobowych przetwarzanych przez nas za pośrednictwem strony internetowej:

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Adres IP
Wiadomość e-mail
Formularz rejestracji lub pobierania
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Adres IP
Lokalizacja (jeśli dostępna)
Formularz zamówienia
Nazwa firmy
Dane adresowe
Imię i nazwisko
Płeć
Adres e-mail
Numer telefonu
Adres IP

Małoletni

Z uwagi na biznesowy charakter naszej strony nie jest ona interesująca dla małoletnich poniżej 16. roku życia. Nie jesteśmy jednak w stanie kontrolować, czy osoby małoletnie odwiedzają naszą stronę internetową. Na żądanie usuwamy dane osób poniżej 16. roku życia, które mimo to odwiedziły naszą stronę.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
Firma Elburg-Smit B.V. przetwarza dane osobowe po udzieleniu zgody przez osobę zainteresowaną lub w celu wykonania umowy. Cele przetwarzania:

Dostarczanie naszych usług.

Przesyłanie faktur sprzedażowych, ofert i innych dokumentów handlowych.
Przesyłanie biuletynu, informacji o produktach i innych promocyjnych wiadomości e-mail po zapisaniu się do subskrypcji.

Kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą zainteresowaną niezbędny do świadczenia naszych usług.

Informowanie osoby zainteresowanej o zmianach w zakresie naszych usług i produktów.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, gdy posiadamy ku temu obowiązek prawny, np. dane niezbędne do deklaracji podatkowej.

Zautomatyzowany proces decyzyjny

Firma Elburg-Smit B.V. nie podejmuje decyzji na podstawie automatycznego przetwarzania w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla osób.

Przechowywanie danych

Nie przechowujemy danych dłużej niż to konieczne. Oznacza to, że przechowujemy dane tak długo, jak wymaga tego świadczona usługa. Wyjątek stanowią dane, które musimy przechowywać dłużej z uwagi na obowiązek prawny.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Nie udostępniamy przekazanych nam danych osobowych innym stronom, chyba że posiadamy w tym zakresie prawny obowiązek. Może się zdarzyć, że policja zażąda od nas informacji w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani przez prawo do dostarczenia danych.

Biuletyn informacyjny

Sporządzamy biuletyn, w którym pragniemy inspirować zainteresowane strony i informować o naszych usługach i produktach. Możliwe jest dodanie swojego adresu e-mail do listy subskrybentów za pośrednictwem różnych formularzy na tej stronie. Każdy numer biuletynu zawiera link do anulowania subskrypcji.

Wgląd do danych, ich modyfikacja i usuwanie

Osoba zainteresowana ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Ponadto ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Elburg-Smit B.V. oraz je przenieść. Oznacza to, że może przesłać nam wniosek o przekazanie przechowywanych przez nas danych osobowych w pliku komputerowym do osoby zainteresowanej lub wskazanej przez nią organizacji.

Wniosek o wgląd, korektę, usunięcie, przekazanie danych osobowych bądź wycofanie zgody lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres info@elburgsmit.com.

Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez osobę zainteresowaną, prosimy o dołączenie do niego kopii dokumentu tożsamości. Na kopii należy zaciemnić zdjęcie paszportowe, MRZ (strefę do odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer BSN. Ma to na celu ochronę prywatności osoby zainteresowanej. Odpowiedzi na wniosek udzielimy w terminie czterech tygodni.

Pragniemy poinformować o możliwości złożenia skargi do holenderskiego urzędu ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens). Można to zrobić przy użyciu poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak chronimy dane osobowe

Firma Elburg-Smit B.V. poważnie traktuje ochronę danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i bezprawnym zmianom. Jeżeli osoba zainteresowana jest zdania, że jej dane nie są właściwie zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, powinna skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu +31 (0) 252 261 300 lub adresem info@elburgsmit.com.

Start typing and press Enter to search