Dostępne etykiety z paszportami roślin

 w Elburg-Smit, Produkty

Od 14 grudnia 2019 r. wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, w tym cebulki kwiatowe, muszą posiadać paszport roślin. Obowiązek ten wynika z nowego rozporządzenia UE w sprawie zdrowia roślin.

Pilnie śledzimy rozwój sytuacji w tym zakresie, więc jesteśmy na bieżąco. Aby zapewnić klientom terminową i dostosowaną obsługę, nanieśliśmy projekt paszportowy na wiele przykładowych etykiet. Rozporządzenie UE stawia wymagania, które musi spełniać nowy paszport. Nasze przykładowe projekty są w pełni zgodne z ich treścią.

Gdy klient przekaże nam informacje o produkcie, stworzymy z nich nowy paszport, który następnie zintegrujemy z daną etykietą lub opakowaniem. Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości, tak aby Twój projekt został zatwierdzony na czas przez PIORiN.

Więcej informacji na temat paszportu roślin, w tym wyjątków od obowiązku paszportowego, można znaleźć pod adresem:
piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/

OSTATNIE NOWOŚCI

Start typing and press Enter to search